پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اسدالله

تاریخ تولد : 1347/11/01

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1364/11/07

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :17

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل