پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1337/01/02

محل تولد :چالوس

تاریخ شهادت :1359/11/07

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :22

مزار شهید :چالوس- هرطه کلا