پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : موسی

تاریخ تولد : 1343/1/1

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1365/10/30

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :رودبار