پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1344/11/08

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1364/11/02

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :20

مزار شهید :روستای چورت-ساری