پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : ولی

تاریخ تولد : 1340/02/14

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1360/02/06

محل شهادت :سوسنگرد

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر