پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید رضا

تاریخ تولد : 1344/04/09

محل تولد :بابلسر

تاریخ شهادت :1363/03/09

محل شهادت :پاسگاه زید

طول مدت حیات :

مزار شهید :بابل متحدی

1- خدایا! مرا به وجود آوردی تا نام تو را زنده نگه دارم، مرا به وجود آوردی تا اسلام را سرافراز کنم، مرا به وجود آوردی تا ادامه دهنده راه حسین (ع) باشم، مرا به وجود آوردی تا در راه تو ستیز کنم، من هم تا آنجایی که توان دارم در راه تو می جنگم. 2- خدایا! مرا آن طور قرار ده تا در آتش عشقت بسوزم و با خشوع و خضوع تو را سجده کنم. 3- ای خدا! دوست دارم که همیشه قبل از آنکه سخنی بگویم و یا عملی را انجام دهم، کاملاً بیندیشم، بارها اراده کردم که چنین باشم اما چه کنم که شیطان مرا فریب می دهد و اگر تو دستم را نگیری، باز بیشتر سقوط می کنم.