پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید علی

تاریخ تولد : 1342/02/20

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1365/02/07

محل شهادت : زبیدات عراق

طول مدت حیات :23

مزار شهید :بهشت زینبییه رامسر