پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سیدحسین

تاریخ تولد : 1347/11/07

محل تولد : نوشهر

تاریخ شهادت :1364/03/18

محل شهادت :کردستان

طول مدت حیات :17

مزار شهید :جاوید الاثر