پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید عیسی

تاریخ تولد : 1345/01/01

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1365/02/29

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :

مزار شهید :گلزار شهدای سادات شهر رامسر