پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید حسین

تاریخ تولد : 1343/06/10

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/03/11

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :22

مزار شهید : گلزار شهدای روستای امره ( احمد آباد )