پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید حسن

تاریخ تولد : 1346/06/02

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1362/03/01

محل شهادت :آبادان (پل مارد)

طول مدت حیات :16

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل