پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید محمد

تاریخ تولد : 1341/08/20

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1362/03/10

محل شهادت :جفیر

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بابل - پایین گتاب