پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید یوسف

تاریخ تولد : 1340/01/20

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1365/02/19

محل شهادت :جنوب چمسری

طول مدت حیات :

مزار شهید :شهدای گل محله جویبار