پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید هاشم

تاریخ تولد : 1342/00/00

محل تولد :نكا

تاریخ شهادت :1361/02/29

محل شهادت :کوشک

طول مدت حیات :19

مزار شهید :اطرب نکا