پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید حسن

تاریخ تولد : 1342/02/12

محل تولد :فریدونکنار

تاریخ شهادت :1365/08/15

محل شهادت :فاو

طول مدت حیات :23

مزار شهید :فریدونکنار