پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : سید یعقوب

تاریخ تولد : 1338/02/28

محل تولد :سوادكوه

تاریخ شهادت :1359/06/17

محل شهادت :سردشت

طول مدت حیات :

مزار شهید :کریکلا سوادکوه