پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یدالله

تاریخ تولد : 1344/07/22

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1364/04/23

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :20

مزار شهید :گلزار بی بی سکینه رامسر