پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمود

تاریخ تولد : 1347/11/10

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1365/11/05

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :18

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر