پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یوسف

تاریخ تولد : 1351/02/02

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1370/03/10

محل شهادت :زاهدان

طول مدت حیات :19

مزار شهید :شهيدآباد بابل