پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان

تاریخ تولد : 1340/06/04

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1361/02/12

محل شهادت :خرمشهر

طول مدت حیات :21

مزار شهید :شهر سورک میاندرود