پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان

تاریخ تولد : 1337/11/19

محل تولد :سیمرغ

تاریخ شهادت :1361/07/22

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :24

مزار شهید :گلزار شهدای بالا گالشکلاه بابلسر