پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1353/02/21

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1372/05/14

محل شهادت :ارومیه

طول مدت حیات :19

مزار شهید :شهر آقا نور