پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رضا

تاریخ تولد : 1344/03/07

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/02/18

محل شهادت :تپه سبز اندیمشک

طول مدت حیات :21

مزار شهید :آمل رزکه حسینیه شهدا

1. ما نباید از راه اسلام، حتی اگر به قیمت جان و مالمان هم تمام می شود، منحرف شویم. من به عنوان یک سرباز کوچک امام زمان نصیحتی به شما ملت شهید پرور ایران می کنم که حتی یک آن امام را تنها نگذارید و راه شهیدان را ادامه دهید.