پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : اکبر

تاریخ تولد : 1343/02/15

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1365/10/04

محل شهادت :ام الرصاص

طول مدت حیات :

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر