پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مسلم

تاریخ تولد : 1341/11/26

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1362/02/30

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :21

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر