پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی

تاریخ تولد : 1346/11/07

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1366/04/05

محل شهادت :ماووت عراق

طول مدت حیات :20

مزار شهید :شهدای مطهر-آمل