پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبان

تاریخ تولد : 1337/07/16

محل تولد :گلوگاه

تاریخ شهادت :1360/06/07

محل شهادت :زاهدان

طول مدت حیات :23

مزار شهید :امامزاده احمد گلوگاه