پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد حسین

تاریخ تولد : 1349/02/19

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1364/05/03

محل شهادت :هورالعظیم

طول مدت حیات :15

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر