پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : عیسی

تاریخ تولد : 1309/10/10

محل تولد : محمودآباد

تاریخ شهادت :1365/11/07

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :51

مزار شهید :بیرجنده-محمودآباد