پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : فریدون

تاریخ تولد : 1341/11/11

محل تولد :نوشهر

تاریخ شهادت :1359/11/15

محل شهادت :سومار

طول مدت حیات :18

مزار شهید :چالوس - یوسف رضا