پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شیدالله

تاریخ تولد : 1345/06/02

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/02/14

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :20

مزار شهید :روستای رسکت علیا ساری