پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : حسین

تاریخ تولد : 1339/03/27

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1359/02/20

محل شهادت :سقز

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر