پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : لطف الله

تاریخ تولد : 1339/02/27

محل تولد :بهشهر

تاریخ شهادت :1359/12/12

محل شهادت :هورالهویزه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت فاطمه بهشهر