پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رمضان

تاریخ تولد : 1342/03/03

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1364/03/06

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :22

مزار شهید :امام زاده محمد روستای فرح آباد ساری