پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نبی الله

تاریخ تولد : 1345/12/09

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1365/02/28

محل شهادت :مهران

طول مدت حیات :20

مزار شهید :افراسیاب کلا نور