پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : بمانعلی

تاریخ تولد : 1343/11/01

محل تولد :تنکابن

تاریخ شهادت :1365/02/13

محل شهادت :مریوان

طول مدت حیات :22

مزار شهید :تنکابن