پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : یوسف علی

تاریخ تولد : 1347/02/15

محل تولد :بابل

تاریخ شهادت :1367/04/04

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بابل