پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی جان

تاریخ تولد : 1345/08/05

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/11/08

محل شهادت :عراق

طول مدت حیات :20

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل