پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : علی مراد

تاریخ تولد : 1342/11/07

محل تولد : آمل

تاریخ شهادت :1363/12/23

محل شهادت :جزیره مجنون

طول مدت حیات :21

مزار شهید :امامزاده ابراهیم آمل

1 – ای امام ! تا زمانی که در این دنیا وجود دارم از سر و جان برای حفظ اسلام ایستاده ایم و حتی یک قدم هم به عقب نخواهیم رفت . اگر درخت ها قلم و آب ها مرکب شوند نمی توانیم امام را وصف کنیم . فقط همین را می توانیم بگوییم که این امام بود که اسلام را دوباره زنده کرد و مارا از غفلت بیدار کرد . 2 – شما ای ملت ایران ! همیشه و همه جا و همرزمان این امام را دعا کنید و به حرف های امام گوش فرا دهید و حتی یک لحظه از امام جدا نشوید