پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : مراد علی

تاریخ تولد : 1345/04/02

محل تولد :رامسر

تاریخ شهادت :1365/11/08

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :20

مزار شهید :بهشت زینبییه-رامسر