پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : شعبان

تاریخ تولد : 1341/07/13

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1362/04/09

محل شهادت :شرهانی

طول مدت حیات :21

مزار شهید :گلزار شهدای شورکا جویبار