پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : نعمت

تاریخ تولد : 1348/01/04

محل تولد :آمل

تاریخ شهادت :1365/11/08

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :17

مزار شهید :شهدای بانصرکلا-آمل

1 – به همه ی برادران و خواهران مسلمان و دلسوز وصیت می کنم که از ادامه دهندگان واقعی راه شهدا باشند و وحدت کلمه را حتما ً بین خودشان حفظ کنند . 2 – برادرهای عزیزم ! ... اگر خدای ناکرده حرفی به این انقلاب بزنید ، به خدا قسم به من آزار می رسانید . 3 – اما سفارش من به خواهران قیام ! ... من به شما سفارشی می کنم که حتما ً جامه ی عمل بپوشانید و آن این است که حجاب خودتان رعایت کنید . 4 – سفارش من به برادرهای عزیزم و نور چشمانم این است که شما نیز بعد از مرگم بردبار باشید و پیام خون این شهید را در هر لباسی که هستید به گوش دیگران برسانید پشتیبان امام و گوش به فرمان او باشید . 5 – هدفم از جهبه را فقط رضای خداوند و خدمت مسلمین بیان می کنم ; زیرا ما درس گرفته مکتب حسینیم که مکتب ما و امام و رهبر با ( حسین (ع) ) هرگز ذّلت ، و زندگی با دشمنان را نپذیرفت و آن را شکنجه ای دردناک نامید و لذا هر مسلمان پیرو خط سالار شهیدان موظف است ، در مقابل ظلم و ظالمان سکوت اختیار نکند .