پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : محمد رضا

تاریخ تولد : 1343/03/08

محل تولد :ساری

تاریخ شهادت :1365/11/03

محل شهادت :اصابت ترکش به پا وموج شدید انفجار

طول مدت حیات :22

مزار شهید :روستای حمید آباد ساری