پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : رجب

تاریخ تولد : 1342/02/12

محل تولد :جویبار

تاریخ شهادت :1362/02/12

محل شهادت :مهاباد

طول مدت حیات :20

مزار شهید :جویبار - گلزار شهدای سراجکلا