پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

نام پدر : قربان

تاریخ تولد : 1344/04/20

محل تولد :نور

تاریخ شهادت :1365/11/10

محل شهادت :شلمچه

طول مدت حیات :21

مزار شهید :مسجد جامع نور