پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

لزوم حفظ محرمانگی برگه رأی برای برگزاری رای‌گیری الکترونیکی
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تاکید کرد که به‌منظور برگزاری رأی‌گیری الکترونیکی در کشور باید به حفظ محرمانگی برگه رأی، عدم تأثیر‌گذاری فرآیندهای رأی‌گیری الکترونیکی بر روی نتیجه آرا توجه داشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «رأی‌گیری الکترونیکی در کشورهای مختلف و آموزه‌های آن» آورده است: در سال‌های اخیر با پیشرفت فناوری، راهکارهای متفاوتی در انتخابات الکترونیکی در کشورهای مختلف مطرح و به کار گرفته شده‌اند. انتخابات الکترونیکی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام‌های انتخاباتی سنتی را فراهم می‌کند و در این گزارش به تجربه کشورهای مختلف پیرامون رأی‌گیری الکترونیکی از جهات گوناگون پرداخته می‌شود.

بر اساس این گزارش در این کشورها استفاده از سیستم انتخابات الکترونیکی باعث دستاوردهای مانند کاهش قابل توجه زمان رأی‌دهی و شمارش آرا، قابلیت دسترسی گسترده، امکان رأی‌دهی افراد دارای معلولیت‌های خاص، قابلیت ممیزی و نظارت در تمام مراحل و نیز شفافیت گسترده در فرآیند انتخابات شده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان داده است که مواردی از قبیل ارائه سطوح مختلف ممیزی از رأی‌گیری الکترونیکی، برآورده نمودن الزامات مورد نیاز (فنی، عملکردی و مقرراتی) برای سامانه‌ها، امکان مشاهده و تأیید شمارش آرا توسط ناظران و نمایندگان بخش‌های مختلف سیاسی، ارائه رسید ممیزی برگه رأی (قابلیت بازبینی شخصی)، شفافیت در تعیین شرکت تأمین‌کننده تجهیزات سخت‌افزای و نرم‌افزاری، اخذ گواهی‌های فنی، امنیتی و کارکردی پیرامون سیستم رأی‌گیری الکترونیکی، برنامه‌های آموزشی گسترده برای مردم پیش از رأی‌گیری الکترونیکی، سبب افزایش اعتماد‌پذیری به سیستم رأی‌گیری الکترونیکی می‌شود.

گفتنی است تجارب این کشورها بیان می‌دارد که به‌منظور برگزاری رأی‌گیری الکترونیکی در کشور باید به موارد متعددی توجه داشت، که ازجمله آن می توان به مواردی همچون تعیین سطوح دسترسی در نرم‌افزارهای رأی‌گیری متناظر با نقش کارکنان انتخاباتی، حفظ محرمانگی برگه رأی، عدم تأثیر‌گذاری فرآیندهای رأی‌گیری الکترونیکی بر روی نتیجه آرا، برگزاری نظرسنجی از رأی‌دهندگان و کارکنان انتخابات، برگزاری پایلوت‌های گسترده و ارزیابی تمامی فرآیندها، ایجاد انجمن‌های تخصصی نخبگان و پژوهشگران برای ارزیابی سیستم رأی‌گیری الکترونیکی به منظور بهبود مسائل فنی، امنیتی و فرآیندی اشاره کرد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.