پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

ایرانی ها چقدر در تولید علم دنیا سهم داشتند
میزان تولید علم ایران در سه سال اخیر نشان می دهد که ایران توانسته در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۵۳ درصد از کل تولید علم دنیا را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده رشد قابل توجه علم و فناوری کشور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه /  

وضعیت علمی کشور در حوزه های موضوعی کلان در سه سال اخیر نشان از رشد مناسب حوزه علم و فناوری دارد.

رشد سهم ایران از کل دنیا نشان می دهد که این سهم از ۱.۳۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱.۳۹ درصد در سال ۲۰۱۴ و به ۱.۵۳ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

این آمار که بر اساس تولیدات علمی ایران از پایگاه بین المللی ISI استخراج شده است نشان می دهد که حوزه علوم پایه کشور نسبت به سایر حوزه ها بالاتر بوده است.

گروه فنی – مهندسی و گروه علوم پزشکی و سلامت و پس از آن گروه علوم کشاورزی به ترتیب بیشترین میزان تولید کشور را داشته اند.

میزان تولید علم ایران در حوزه علوم انسانی از سایر حوزه کمتر بوده است و پس از آن حوزه علوم اجتماعی نیز چندان از آمار بالایی برخوردار نیست.

نکته مهم در میزان تولیدات علمی ایران سهم ۳ درصدی حوزه فنی – مهندسی تولید علم ایران در جهان است. این سهم از ۳.۱۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۳.۱۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳.۳۵ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش داشته است.

با وجود اینکه سهم تولید علم ایران در مجموع تمام حوزه ها در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است اما سهم تولید علم ایران در حوزه علوم پایه و علوم اجتماعی در مقایسه با سال ۲۰۱۳ کاهش داشته است.

جدول تولید علم بر مبنای پایگاه نمایه سازی بین المللی ISI در سال ۲۰۱۳

حوزه موضوعی ایران دنیا درصد از کل دنیا
علوم کشاورزی ۱۰۷۱ ۷۵۱۷۴ ۱.۴۲ درصد
فنی و مهندسی ۱۱۰۴۶ ۳۵۶۰۶۸ ۳.۱۰ درصد
علوم انسانی ۱۳۸ ۱۲۲۱۲۱ ۰.۱۱ درصد
علوم پزشکی و سلامت ۵۸۰۸ ۸۱۰۲۹۰ ۰.۷۲ درصد
علوم پایه ۱۱۸۵۱ ۷۵۸۹۷۱ ۱.۵۶ درصد
علوم اجتماعی ۹۸۲ ۱۸۲۲۶۹ ۰.۵۴ درصد
جمع ۳۰۸۹۶ ۲۳۰۴۸۹۳
سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۳۴ درصد

جدول تولید علم بر مبنای پایگاه نمایه سازی بین المللی ISI در سال ۲۰۱۴

حوزه موضوعی ایران دنیا درصد از کل دنیا
علوم کشاورزی ۱۱۳۴ ۷۳۳۴۴ ۱.۵۵ درصد
فنی و مهندسی ۱۱۹۳۴ ۳۷۵۴۳۹ ۳.۱۸ درصد
علوم انسانی ۱۳۴ ۱۱۶۶۱۲ ۰.۱۱ درصد
علوم پزشکی و سلامت ۵۸۳۰ ۷۶۰۹۱۷ ۰.۷۷ درصد
علوم پایه ۱۱۹۰۴ ۷۷۷۳۴۳ ۱.۵۳ درصد
علوم اجتماعی ۸۰۱ ۱۸۴۷۸۱ ۰.۴۳ درصد
جمع ۳۱۷۳۷ ۲۲۸۸۴۳۶
سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۳۹ درصد

جدول تولید علم بر مبنای پایگاه نمایه سازی بین المللی ISI در سال ۲۰۱۵

حوزه موضوعی ایران دنیا درصد از کل دنیا
علوم کشاورزی ۱۱۵۷ ۶۸۸۳۴ ۱.۶۸ درصد
فنی و مهندسی ۱۱۷۹۵ ۳۵۲۳۵۳ ۳.۳۵ درصد
علوم انسانی ۸۶ ۱۰۹۴۴۲ ۰.۰۸ درصد
علوم پزشکی و سلامت ۵۷۷۴ ۷۱۴۱۲۸ ۰.۸۱ درصد
علوم پایه ۱۳۱۱۶ ۷۲۹۵۴۴ ۱.۵۳ درصد
علوم اجتماعی ۸۳۰ ۱۷۳۴۱۹ ۰.۴۳ درصد
جمع ۳۲۷۵۸ ۲۱۴۷۷۲۰
سهم ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۵۳ درصد

نکته مورد توجه در این آمار این است که اطلاعات سال ۲۰۱۵ هنوز تکمیل نشده است و تکمیل آن در چندین ماه دیگر صورت خواهد گرفت.

این موضوع هم قابل توجه است که دانشگاه های علوم پزشکی کشور هر چند متولی اصلی تولید علم در این حوزه در کشور محسوب می شوند اما تولید علم این دانشگاه ها به این حوزه محدود نمی شود و بخش عمده از تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی مربوط به حوزه علوم پایه است.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.