پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : 10 علامت هشدار آلزایمر
۱۰ علامت هشدار آلزایمر
آلزایمر آلزایمر شروع تدریجی و خاموش دارد،ممکن است مدت طولانی جلب توجه نکرده و به اشتباه تصور شوداین تغییرات بخشی از روند طبیعی پیری است و این درحالیست که عدم توجه به علائم،تشخیص بیماری را به تعویق می‌اندازد.