پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : ۱۰ دانشجوی مصدوم واحد علوم و تحقیقات مرخص شدند/ وضعیت ۶ مصدوم رضایت‌بخش است
طى اطلاعيه دانشگاه آزاد؛
۱۰ دانشجوی مصدوم واحد علوم و تحقیقات مرخص شدند/ وضعیت ۶ مصدوم رضایت‌بخش است
۱۶ مصدوم حادثه واحد علوم و تحقیقات در بیمارستان بستری بودند که ۱۰ مصدوم ترخیص شدند و ۶ مصدوم دیگر رضایت‌بخش است.