پایگاه تحلیلی خبری مازندرانه

برچسب : کنترل خشم
به قلم فاطمه آریانژاد;
میخ های کوبیده شده
خشم پاسخ به فشارهای روانی جامعه ای است که به سرعهت در حال تغییر و سرشار از رقابت است. خشم اعتراضی علیه شرایط و مجالی برای احساس زودگذر قدرتمند بودن است.
اختصاصی مازندرانه/
راه های مقابله با خشم
خشم یکی از هیجان های پیچیده و پاسخ طبیعی انسان است که می تواند روابط فردی را مختل کند و ما را از رسیدن به اهداف خود باز دارد .